Effectiviteit voor medewerker en organisatie

Specialisten

In je dagelijkse werk wordt steeds meer van je gevraagd. Vooral van vaardigheden naast je kerncompetenties. Communicatieve vaardigheden, flexibiliteit, eigen verantwoordelijkheid en effectieve output. Of je nu specialist, manager, adviseur of staffunctionaris bent, zeker in mensgerichte beroepen heeft professionele begeleiding haar bijdrage bewezen.

Itzamna helpt je met het ontwikkelen van vaardigheden waarmee jij niet alleen effectiever in je dagelijkse werkzaamheden bent, maar deze vooral met meer vertrouwen en rust in je hoofd uitvoert.

Management

Voor de organisatie zijn managers van groot belang. Als manager vervul je een scharnierfunctie. Zonder goed management wordt beleid niet effectief uitgevoerd. Jij moet resultaten realiseren binnen een complexe omgeving en een ingewikkeld krachtenveld in een steeds veranderende context.

Goede resultaten worden vooral gehaald door managers die investeren in de kwaliteit van hun persoonlijke effectiviteit en leiderschap.

Development trajecten van Itzamna

Als organisatie wil je dat je specialisten en management samen een succesvolle teams vormen. Door wederzijds begrip, waardering en reflecties kan je een effectieve organisatie bereiken. Voor een optimaal resultaat is het zinvol om in beiden te investeren. Door dit met Itzamna te doen, krijg je één solide fundering, waarop je met een gerust hart verder kunt bouwen.

Klik hieronder voor de belangrijkste expertises van Itzamna

Meer weten? Neem hier contact op!