'Waarderende bespiegelingen in de eigen onderstromen’

Introductie

In deze vreemde en bizarre tijden komen isolement en vervreemding binnen de eigen omgeving en werkomgeving steeds indringender naar voren. Er is nadrukkelijk steeds meer behoefte aan verbinding en waardering van de eigen persoonlijke identiteit, ook binnen de professionele werkcontext. De werkverbindingen zijn steeds meer ‘verzoomd’.

In de afgelopen 12 maanden zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd over de gevolgen van de sociale impact door de coronacrisis. Deze komen allemaal tot dezelfde conclusie. Het persoonlijk welzijn en eigen vrijheid staan onder grote druk en zijn eigenlijk de ‘vergeten’ factoren. Dit, binnen de persoonlijke- én de professionele context. Alhoewel dit de laatste tijd meer op de politieke agenda is komen te staan door externe druk van belangenorganisaties en specialisten, is het grote onthechtingsproces al veel eerder ingezet.

Ik merk het zelf aan de toenemende vragen op dit terrein van cliënten in mijn eigen coachingspraktijk en hoor collega’s hetzelfde verwoorden.

Dit proces leidt tot een gevoel van negativiteit, het ervaren van minder (werk)geluk, onmacht, minder verbinding met anderen en steeds minder met je eigen gevoel en overtuigingen overweg kunnen. Dit komt ook binnen de professionele werkcontext tot uitdrukking. Twijfel, afnemend zelfbeeld en kortere lontjes zijn o.a. de symptomen waarmee de ‘eigen regie’ niet meer van jezelf is maar door ‘anderen’ wordt “veroorzaakt”. Dit maakt dat het herwinnen van je ‘eigen regie’ een uitnodiging aan jezelf is om actief een eigen proces te activeren van waardering van jezelf. Juist nu!

Wat gaat Itzamna hieraan doen?

Uiteraard ben je niet de enige die hiermee wordt geconfronteerd. De eerdergenoemde onderzoeken geven dat ook aan. Maar mogelijk ben je wel één van de weinigen die het ongelukkige, ontevreden gevoel kwijt wil raken door op zoek te gaan naar jouw ‘eigen regie’ en deze te hervinden. Je bent je er daarbij van bewust dat deze keuze hoort bij het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Want hier kan jij jezelf beïnvloeden. Niet de externe factoren, dus buiten jezelf, waarop je geen invloed hebt.

In 5 aanééngesloten dagdelen ga je, vanuit een waarderende grondhouding, met jezelf in gesprek waarin de overtuiging gedeeld wordt dat persoonlijk leiderschap, gebaseerd op waardering en samenwerking belangrijker is dan autoriteit. Voor de verschillende eigen leef- en werkcontexten geldt dat het succes en geluk van elke organisatie afhankelijk is van de gebundelde krachten van álle betrokkenen.

Schapen boerderij

Met dit programma willen we jou en de andere deelnemers bewust laten ervaren dat deze overtuiging, als intrinsieke waarde van jezelf, op persoonlijk niveau leidt tot een blijvende en natuurgetrouwe verandering in je eigen onderstromen, waar je gelukkiger van wordt.

Dit leer en oefen je ook gedurende die 5 dagdelen. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van de filosofie van Appreciative Inquiry (AI), waarderende reflectiemethodieken, bespiegelende portretten, spiritualiteitcyclus van de Maya’s en de verdiepende ‘Zeshoek’.

Elke dagdeel heeft een gevarieerd ritme in activiteit, rust en ontspanning. Juist omdat de deelnemers verschillende achtergronden hebben en tijdens de bijeenkomst aan persoonlijke verdieping en regie wordt gewerkt, is het aantal deelnemers beperkt tot maximaal 8. De Inspiratiebijeenkomst wordt begeleid door 2 ervaren coaches.

Voor wie is deze unieke inspiratiebijeenkomst bedoeld?

Professionals en leidinggevenden met een hbo- of wo-denk- en werkniveau en een aantal jaren werkervaring die voor zichzelf het besluit durven te nemen of al hebben genomen om de ‘eigen regie’ positief ter hand te nemen en weer geluk willen ervaren.

Wat levert het jou op?

  • Bewustwording dat je eigen persoonlijke overtuigingen afhankelijk zijn van verschillende contexten en rollen en hoe je diverse spirituele inspiratiebronnen kunt gebruiken;
  • Door vragen te stellen vanuit een waarderend perspectief leidt dit tot reflectie, verbinding en positieve inzichten;
  • Binnen de organisatiecontext is jouw vernieuwde inzicht, in onderzoekend gedrag en communicatie, vanuit een waarderende grondhouding herkenbaar en heeft deze een verfrissende invloed op collega’s en samenwerking;
  • Je leert vanuit vernieuwend perspectief naar casuïstiek te kijken;
  • Je wordt gelukkiger binnen de persoonlijke leefcontext door een waarderende, intrinsieke grondhouding;
  • Integratie van persoonlijke groei en professionele en spirituele ontwikkeling;
  • Je kunt omgaan met verschillende opvattingen/meningen met het voeren van de dialoog;
  • Een verfrissende inspiratiebron voor collega’s in je werksituatie;
  • Een interessant nieuw netwerk.
Conversation tuin

Waar wordt de bijeenkomst gehouden en wat zijn de kosten?

De Inspiratiebijeenkomst 2021 wordt gehouden in Twente. Net buiten het plaatsje Diepenheim, aan de Nijhofweg 1, staat Erve Niehof, een 5 eeuwen oude monumentale boerderij, vlakbij de oude watermolen van Diepenheim. Een historische plek voor iedereen die wil genieten van stilte en rust.

De 5 dagdelen worden aanééngesloten gegeven. Elk dagdeel duurt ± 3 uur. Er wordt 2x lunch verzorgd en 1x diner. Dit is allemaal bij de prijs inbegrepen.

De prijs voor deze Inspiratiebijeenkomst 2021 is € 1095,- exclusief overnachting. Indien je wel wilt blijven slapen dan is de prijs € 1195,-

Het bedrag voor de Inspiratiebijeenkomst 2021 is van btw vrijgesteld.

Als je voor 1 juli 2021 inschrijft als deelnemer dan betaal je € 995,--, (of € 1095,-) dus heb je meteen al € 100,-- korting!

Group diner

Meer weten, deelnemen of andere vragen?

Neem contact op met Eric Godschalk, via mail eric-itzamna@outlook.com of mobiel: 06 - 2395 0676.

Conversation water