Workshop: De Toegevoegde Waarde van de Veiligheidsexpert

Wat is de (toegevoegde) waarde van de veiligheidsexpert als

Idealist - functionalist - lobbyist - perfectionist - fundamentalist - optimist?

Er zijn allerlei intenties, verwachtingen, overtuigingen en rollen die we in de dagelijkse praktijk tegenkomen als het gaat om het onderwerp "veiligheid" op de beleidsagenda te krijgen. Dit nog los van het embedden van veilig werken in het gedrag van medewerkers en in het DNA van de eigen organisatie.

Worden de deskundigen op waarde geschat? En zo ja, wat is dan die waarde? Hebben we het over euro’s, kwaliteit, inhoud, checklist management, prediken etc..? Welke invloed heeft de Veiligheidsdeskundige om de waarde van deskundigheid en kwaliteit van advies en gedrag binnen een organisatie te beïnvloeden? De vraag is met welke overtuiging en in welke rol de expert leidt tot een succesvol resultaat. Of ziet de dagelijkse praktijk er niet zo enkelvoudig uit?

Het wordt tijd om de eigen overtuigingen te onderzoeken aan de hand van 2 cases uit de praktijk. Hierin komen de eerder genoemde rolomschrijvingen uitvoerig aan de orde. Het is aan de deelnemers om te bepalen wat “voor hen ieder succesvol is” en waarvan zij willen leren in relatie tot hun eigen verhalen en uitdagingen.

In gemengde groepjes wordt door de deelnemers casuïstiek ingebracht en met elkaar onderzocht. De resultaten worden vervolgens met elkaar gedeeld en besproken.

Wat wil ik bij jullie bereiken?

Dat je geïnspireerd door nieuwe inzichten, een interventierepertoire en gedragsrollen met frisse energie op kan naar een nieuwe werkdag!

Wat krijg je in elk geval?

  • een actieve bijeenkomst om van ervaringen van anderen te leren;
  • nieuwe inzichten en inspiratie;
  • een betrokken nieuw netwerk van collega’s uit diverse branches en werkvelden;
  • een kritische reflectie t.a.v. eigen opvattingen en handelen in een veilige setting.

In een kleine groep waar de expert de workshop zal starten met een kritische inleiding wordt in de namiddag en begin van de avond (16.00 - ± 21.00 uur) dit onderwerp besproken. Uiteraard wordt er goed voor de inwendige mens gezorgd en is er voldoende ruimte om met elkaar inzichten uit te wisselen.

Kosten voor deze workshop: € 395,00 exclusief btw.

Inschrijven of meer weten?

De definitieve data laat ik deels afhangen van de wensen van de deelnemers. Zo kan ik het beste evenwichtige groepjes vormen over verschillende data. Neem daarom nu vrijblijvend contact op en stuur mij een mail voor meer informatie.