Onze inspiratie bijeenkomsten in 2020 / Our inspiration meetings in 2020

Eerder stelden we enkele varianten voor waarin een succesvolle bijeenkomst zou kunnen plaatsvinden. Mede door jullie opmerkingen zijn we nu gekomenen tot 2 bijeenkomsten. Een 2-daagse internationale, in de Engelse taal en een 3-daagse Nederlandse bijeenkomst. De internationale bijeenkomst wijkt in zoverre af dat het programma geen terugkomdag heeft.

Earlier, we proposed 3 different versions for our Inspiration Meetings in 2020. We asked for your input and received several suggestions. This made us decide for 2 different meetings. A 2-day international meeting and a 3-day Dutch meeting. The main difference is that the international variant has no return day.

De Nederlandse Inspiratie Bijeenkomst

"Ervaar de inzichten van je eigen overtuigingen in de weerspiegeling van de gevarieerde perspectieven van de Hollandse Meesters."

Met dit programma willen we jou bewust laten ervaren dat overtuiging, ontstaan van binnenuit, mede vanuit spiritualiteit, leidt tot een blijvende en natuurgetrouwe verandering in jezelf en in je professionele denken en handelen. Dit wordt weerspiegeld in je eigen spirituele, waarderende organisatiecontext.

Lees hier het volledige programma

Our International Inspiration Meeting

"Experience the insight in your own beliefs in the reflection of various perspectives of the ancient Dutch Masters"

With this program we want to let you experience that intrinsic convictions and beliefs, both formed from spirituality, can lead to a continuing and natural change of yourself as wel wel as your professional thinking and behaving. This is reflected in your spiritual and appreciative organizational context.

Read the complete program here.

Uit Nederland en toch de Internationale Meeting bijwonen?

Vanwege de tijdspreiding zal het voor mensen buiten Nederland hoogstwaarschijnlijk niet mogelijk zijn de Nederlandse bijeenkomst bij te wonen. Maar andersom kan natuurlijk wel. De voertaal van de internationale meeting is natuurlijk Engels.

Maar als de Internationale meeting jou beter uitkomt, dan ben je van harte welkom. Het 2-daagse programma heeft een iets andere indeling.

Heb je hierover vragen, dan kun je me altijd een mail sturen. Ik reageer dan per omgaande.