Persoonlijke effectiviteit

In het huidige informatietijdperk wordt steeds meer van je gevraagd. Denk aan communicatieve vaardigheden, flexibiliteit, eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke effectiviteit. Het belang van professionele begeleidingsvormen neemt toe.

Of je nu manager, adviseur of staffunctionaris bent, met name in mensgerichte beroepen heeft professionele begeleiding haar effectiviteit bewezen. Daar wordt namelijk, naast vakinhoudelijke kennis, veel van je verwacht. Deze coaching is perfect voor specialisten die zich willen ontwikkelen, maar daarbij evenwicht zoeken tussen specialisme en organisatiecontext.

Aanpak

Onder begeleiding leer je door reflectie op je eigen werkervaringen. Doordat je helder inzicht krijgt in je eigen handelen, kan dit duurzaam verbeteren. Het gaat hier om het proces van herkennen, erkennen, problematiseren en generaliseren.

We werken samen aan jouw persoonlijke stijl en leggen een relatie met andere levensterreinen. Bij dit proces worden voelen, denken, willen en handelen geïntegreerd. Samen onderzoeken we perspectieven en proberen we deze uit. We analyseren de uitkomsten en je integreert de opgedane ervaringen in je eigen professionele handelen. De coaching is resultaatgericht met als doel het vrijmaken van jouw potentiële kwaliteiten.

Doordat we regelmatig reflecteren wordt jouw zelfsturing snel verbeterd en je kwaliteit van handelen vergroot. Tijdens jouw coachingsproces wordt belangrijke context betrokken. Denk hierbij aan organisatieontwikkeling, fusie, veranderende vragen, doelen enzovoorts.

Kerngesprekken

Vooraf bepalen we jouw doelen. Daarbij komen de volgende gebieden aan de orde:

  • Professioneel handelen en zelfsturing binnen diverse contexten
  • Persoonlijke stijl en levensterreinen
  • Bespreking van casussen en leerstijlen

In kerngesprekken brengen we jouw kern (waarden) tot ontwikkeling, in relatie tot persoonlijke effectiviteit en professioneel handelen. Met deze verdieping vergroot jij je zelfsturing.

Meer informatie of een afspraak?

Ik kan me voorstellen dat je meer wilt weten. Neem gerust en vrijblijvend contact met me op. Stuur me een mail voor een telefonische kennismaking of een afspraak.