Persoonlijke effectiviteit en leiderschap

Succes als manager begint met ‘onbevangen waarnemen’ in plaats van reageren op grond van voor-ingenomen, opgezet of ideologisch perspectief. Strooi daarom niet voortdurend nieuw beleid over de medewerkers uit, maar geef hen op uitvoeringsniveau de kans om zelf vorm te geven aan hun passie en competenties. Niet heersen maar faciliteren is mijn overtuiging en de praktijk bewijst dit.

Uitgangspunt

Voor de organisatie zijn managers van groot belang. Tussen strategie en uitvoering zit namelijk een grote kloof. Managers vervullen een scharnierfunctie. Zonder hen wordt beleid niet geëffectueerd. Zij moeten resultaten realiseren binnen een complexe omgeving en een ingewikkeld krachtenveld in een steeds veranderende context.

Goede resultaten worden vooral gehaald door managers die investeren in de kwaliteit van hun persoonlijke effectiviteit en leiderschap.

Deze coaching helpt managers om kennis en vaardigheden niet aan te leren als een kunstje, maar te integreren in hun “alledaags” gedrag.

Aanpak

De rode draad in het programma is het sturen én ontwikkelen van het professioneel handelen van de manager in de diverse contexten waarin situaties zich afspelen. Wat zijn problemen en dilemma’s? Wat is de verhouding tussen persoonlijke groei en leiderschap? Dit alles in relatie tot de gevraagde output van de organisatie en het resultaat waar de manager verantwoordelijk voor is.

Eigen praktijksituaties worden als casus ingebracht, ondersteund door theorie die wordt geïntegreerd in het handelen van de manager. Coaching en intervisie bevorderen het leerproces.

De volgende modules zijn als maatwerkprogramma op de verschillende ontwikkelingsvragen van de manager(s) toe te passen:

  • Communicatie in balans
  • Strategie en uitvoering door leiderschap
  • Bedrijfseconomische inzichten
  • Bedrijfskundige inzichten
  • Ethische dilemma’s
  • Toekomst: integratie, borgen en ontwikkelen

Meer weten of nader kennismaken?

Voor een organisatie kan goede coaching een breed en effectief bereik hebben. Maar het vraagt ook om commitment binnen de hele organisatie en dus zeker draagvlag vanuit de top.

Ik kan me daarom voorstellen dat je meer wilt weten. Neem gerust en vrijblijvend contact met me op. Stuur me een mail voor een telefonische kennismaking of een afspraak.