Programma Nederlandse Inspiratie Bijeenkomst 2020

Op 22 april 2020 verwelkomen we je graag op dag één van onze nieuwste Inspiratie Bijeenkomst.

"Ervaar de inzichten van je eigen overtuigingen in de weerspiegeling van de gevarieerde perspectieven van de Hollandse Meesters."

Dit alles doen we in een 3-daagse bijeenkomst. De tweede dag is 20 mei en de laatste dag 10 juni.

De ruimte tussen de dagen lijkt ons fijn, omdat je dagelijkse werk makkelijker kan doorgaan.

Doelstellingen van deze bijeenkomst

Ontdek of je eigen persoonlijke overtuigingen zich bewegen tussen een symbolische verbeelding of een ingetogen realisme in de zelfbeelden van de Hollandse Meesters.

Met dit programma willen we jou bewust laten ervaren dat overtuiging, ontstaan van binnenuit en mede vanuit spiritualiteit, leidt tot een blijvende en natuurgetrouwe verandering in jezelf en in je professionele denken en handelen. Dit wordt weerspiegeld in je eigen spirituele, waarderende organisatiecontext.

Je brengt jezelf in als "werkmateriaal". Geen dogmatisch denken en doen. Opvattingen en overtuigingen worden in dialoog onderzocht en uitgewisseld zonder waarde-oordeel. Verschillen mogen bestaan. Dé waarheid bestaat niet, wel bestaan er verschillende werkelijkheden.

Juist omdat de deelnemers verschillende achtergronden hebben is het aantal deelnemers beperkt.

Wat levert deze bijeenkomst jou op?

Als je 3 dagen tijd investeert, wil je behalve een goede sfeer en fijne setting, er natuurlijk echt wat van opsteken en mee naar huis en je werk kunnen nemen. Wij zijn ervan overtuigd je de volgende meerwaarde te kunnen bieden:

 • Bewustwording dat je eigen persoonlijke overtuigingen afhankelijk zijn van verschillende contexten en rollen;
 • Leren hoe je diverse spirituele inspiratiebronnen hierbij kan gebruiken;
 • Je leert vragen te stellen vanuit een waarderend perspectief. Dit leidt dit tot reflectie, verbinding en positieve inzichten;
 • Je gaat vanuit vernieuwend perspectief naar casuïstiek kijken;
 • Persoonlijke groei en professionele ontwikkeling worden geïntegreerd;
 • Je kunt beter omgaan met verschillende opvattingen en meningen bij het voeren van de dialoog;
 • Je bent een verfrissende inspiratiebron voor collega’s in je werksituatie;
 • Een interessant nieuw netwerk.

Welke thema's komen aan de orde?

Verdeeld over de dagen bieden we je interessante en originele thema's, waarmee je meer inzicht in jezelf krijgt en die ervaringen weet toe te passen in je werkomgeving.

Dag 1

Op deze dag staat het persoonlijke niveau centraal. Je maakt voorafgaand aan de bijeenkomst een praktijkopdracht. Deze opdracht wordt gedurende de bijeenkomst bewerkt in verschillende werkvormen. Reflectie staat centraal om met jezelf en met de andere deelnemers een bewuste verdieping te realiseren op de eigen persoonlijke overtuigingen. Wat komt aan de orde?

 • Theoretische Inspiratiebronnen;
 • Sociaal constructivisme;
 • Spiritueel leiderschap;
 • Het lineaire en circulaire proces van ontwikkeling; spirituele opvattingen die onder andere bij de Maya’s werden gebruikt;
 • De “Zeshoek”. Een constructie waar jouw persoonlijke niveau geïntegreerd wordt met de verschillende contexten, zoals je eigen organisatiecontext;
 • Weerspiegeling van je eigen overtuigingen in de gevarieerde perspectieven van de Hollandse Meesters. Tijdens deze verdiepingssessie wordt gewerkt met verschillende zelfbeelden van verschillende Nederlanders. Iedere deelnemer kiest beeld(en) als een spiegel van de eigen overtuiging voor het blootleggen van die overtuigingen. Deze worden vervolgens in kleine groepen onderzocht en besproken.

Dag 2

Vóór dag 2 voer je een huiswerkopdracht uit in je eigen werksituatie.

Op de dag zelf is de organisatiecontext het leidend onderwerp. Er vindt verwerking van dag 1 en de huiswerkopdracht plaats aan de start van deze dag. We reflecteren in groepjes op de persoonlijke opbrengsten van dag 1 en de huiswerkopdracht. We maken een gezamenlijke analyse in relatie tot het persoonlijke niveau van de Zeshoek.

De Zeshoek: vanuit organisatieniveau oftewel de organisatiecontext. In welke context vindt de praktijkcase plaats? Ook hier wordt weer gestart met bevragen. Hoe ziet de context eruit en hoeveel waarde heeft de context in het bereiken van doelen in de werksituatie? Tegen welke dillema’s loop je aan? Hoe verhouden zich die tot de doelstellingen die je in je professionele context wilt bereiken?

In het laatste dagdeel Introduceert Barbara van Kesteren het begrip Waarderend Onderzoeken (Appreciative Inquiry (AI)) als inspiratiebron en als instrument dat verbindt in de professionele context.

Met alle deelnemers komt het waarderend interview over de eigen praktijkopdracht aan de orde. Waarderend vragen stellen en waarderend luisteren. De bewustwording van probleem naar perspectief. Dit wordt geconcretiseerd door het hanteren van de Perspectiefboom.

Dag 3

Huiswerk voor dag 3: Beschrijf de organisatiecontext van de praktijkopdracht vanuit de opbrengst van dag 2 aan de hand van de Zeshoek, AI, de praktijksituatie en de dilemma’s opnieuw. Wat betekent dit voor je persoonlijke overtuigingen, je professionele handelen en je rol.

Op deze derde dag zelf wordt de integratie binnen de Zeshoek vanuit de resultaten en vragen van je herschreven praktijkopdracht onderzocht. Dit in relatie tot je persoonlijke dimensie, de organisatie dimensie als cyclisch proces en je inspiratiebronnen.

Locatie, kosten en verzorging

Op 22 april en 20 mei verblijven we in het imposante Centraal Station van Amsterdam. Voor de derde dag, op 10 juni, hebben we een fijne locatie in Amsterdam-West bedacht.

De prijs voor deze 3 volledige dagen bedraagt slechts € 1.295,-, exclusief 21% btw.

We verzorgen je elke dag met een lekkere lunch en voldoende thee of koffie. Natuurlijk ontbreken ook de overige refreshments niet.

Je ontvangt ook de hand-outs van alle dagen. Zo kan jij je focussen op inhoud, discussie en beleving. Je hoeft niet te schrijven of andere aantekeningen te maken.

Eén belangrijke voorwaarde voor je je inschrijft

Voorwaarde voor deze Inspiratiebijeenkomst is dat je bereid bent om jezelf echt mee te brengen en binnen de setting van alle deelnemers te willen luisteren en onderzoeken.

Hoe schrijf je je in?

Inschrijven is makkelijk. Stuur mij, Eric Godschalk, een email, dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met je op over de details. Heb je nog vragen? Stel die dan gerust in dezelfde email.