Voor Itzamna is jouw privacy meer dan belangrijk

Itzamna kan persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maak ik op de website gebruik van cookies. Hierover wil ik je graag duidelijk en transparant informeren.

Hieronder de belangrijkste begrippen in deze context:

Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over je zeggen. Bijvoorbeeld je naam en email adres.

Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van jouw gegevens uit mijn administratie.

Cookies: Met behulp van cookies verzamel ik verschillende gegevens. Denk aan: je IP- adres, paginabezoek(en), besturingssysteem, device, herkomst- en bestemmingspagina’s, klik- en scrollgedrag, etc.

Van wie kan ik gegevens verwerken?

Ik verwerk persoonsgegevens van mensen met wie ik direct of indirect een relatie heb, wil krijgen of heb gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

  • klanten;
  • mensen van bedrijven die interesse tonen in mijn dienstverlening;
  • mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waarmee ik een relatie wil krijgen, heb of heb gehad.

Belangrijk: als jouw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers of Uiteindelijk Belanghebbende(n), (ook wel ‘Ultimate Beneficial Owner(s)’ of UBO genoemd) aan ons doorgeeft, ben je verplicht om deze medewerkers of UBO hierover te informeren. Je kunt een link naar dit privacystatement aan hen sturen. Deze medewerkers of UBO kunnen dan zien hoe Itzamna met hun persoonsgegevens omgaat.

Wie is voor de verwerking verantwoordelijk?

Bij Itzamna is er één verantwoordelijke en dat ben ikzelf:

Itzamna Human Development

Eric Godschalk

Gebr. Conijnstraat 75

1444 HM Purmerend

Doeleinden waarvoor ik gegevens verzamel

1. Itzamna heeft de gegevens nodig om een relatie met je aan te kunnen gaan. Zo kan ik bijvoorbeeld relevantere informatie sturen als ik weet in welke branche jij en je organisatie werkzaam zijn.

2. Ik wil een relatie graag goed onderhouden en opdrachten voor je kunnen uitvoeren. Met je persoonsgegevens kan ik contact blijven onderhouden. Om bijvoorbeeld een factuur te kunnen sturen is het nodig om over de naam van een contactpersoon te kunnen beschikken.

3. Met Itzamna wil ik mijn dienstverlening voortdurend verbeteren. Het is dan van belang te weten aan wie ik passende vragen kunnen stellen.

4. Voor promotie- en marketingdoeleinden. Zo kan ik je relevante informatie sturen over nieuwe ontwikkelingen en beter inspelen op je wensen. Hiervoor vraag ik overigens altijd toestemming (overeenkomstig de Telecom wet).

5. Voor archiefdoeleinden. Ook al hebben we geen actuele relatie meer, dan gebruik ik de gegevens graag voor historische of statistische doeleinden.

Hoe behandel ik jouw gegevens?

Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen Itzamna kunnen je persoonsgegevens alleen worden gebruikt door mijzelf. Ik heb een geheimhoudingsplicht.

Soms schakelt Itzamna derden in die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken. Bijvoorbeeld een collega-coach, nodig voor een project binnen je organisatie. Of een drukkerij die voor een klantmailing verzorgt en naam en adresgegevens op enveloppen drukt of een email personaliseert. Ik zal alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor Itzamna je persoonsgegevens heeft verwerkt. Daarnaast kan een derde alleen opdracht van mij krijgen als deze aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert.

Je persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die ik mogelijk inschakel bij mijn bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld bij het beheerproces van mijn debiteuren. De persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt aan derden als wij daar een wettelijke verplichting toe hebben.

Persoonsgegevens worden door mij nooit verkocht of verhuurd!

Welke wettelijke spelregels zijn er?

Voor de doeleinden die ik met Itzamna nastreef, houd ik mij aan de volgende, van kracht zijnde, wettelijke bepalingen:

  • De Algemene Verordening Persoonsgegevens, de AVG (vanaf 25 mei 2018)
  • De Telecommunicatiewet (inzake e-mailverkeer)

Mag ik weten wat er is vastgelegd?

Jazeker, je kunt een overzicht opvragen. Ook kun je een verzoek tot wijziging indienen of mij verzoeken je gegevens geheel te verwijderen.

Wanneer je een vraag of een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens, neem dan contact op via deze link.

Wat als dit statement wijzigt?

Dit Statement wordt geactualiseerd bij veranderingen. Bijvoorbeeld wanneer de wijze van verwerking wijzigt of wanneer de wet andere eisen stelt. Middels een Nieuwsbericht op deze website of een email nieuwsbrief, informeer ik je hier vanzelfsprekend tijdig over.