Intervisie: vergroot je professionele handelen door kritische vragen

Veranderingsvermogen is tegenwoordig bijna een vaste voorwaarde aan het functioneren in een professionele omgeving. Ontwikkelingen gaan snel en organisaties zijn voortdurend bezig daarop in te spelen en bij te blijven. Medewerkers hebben hierdoor behoefte aan reflectie over hun positie en het eigen functioneren. Professionele begeleiding door Itzamna voorkomt dat goede bedoelingen stranden door gebrek aan ervaring en houvast.

Opvatting

Begeleide intervisie is groepsgewijs reflecteren op functie-, rol- of werkvraagstukken. Als deelnemer heb je een overeenkomstig beroep of functie, maar geen gezagrelatie tot elkaar. Doelen zijn:

  • leren om systematisch functie-, rol- of werkproblemen te bespreken met intervisiemethodes;
  • leren reflecteren op je eigen handelen;
  • leren elkaar te onderzoeken t.a.v. werkproblemen;
  • leren om elkaars kennis en ervaring te delen en te gebruiken;
  • onderzoeken welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn.

De beroepseisen van de professional zijn hierbij een richtinggevend kader.

Begeleide intervisie is tijdelijk en bereidt de overgang naar zelfstandige intervisie voor. Itzamna helpt bij het opzetten van de intervisiegroep. Ik geef geen leiding aan het intervisieproces maar leer betrokkenen hoe ze dat zelf met elkaar moeten doen. De begeleidende rol bestaat uit gespreksleiding, het bewaken van doelen en hantering van de methodiek. Daarnaast stimuleer ik de leereffecten bij de deelnemers.

Aanpak

De, naar mijn ervaringen, best motiverende aanpak bestaat uit korte theoretische ondersteuningen, gekoppeld aan veel praktische oefeningen en verschillende intervisiemethodieken ten behoeve van:

  • gemeenschappelijke kaders op basis inbreng eigen casus;
  • ontwikkelen positief, kritische grondhouding;
  • inzicht in eigen rol en ontwikkelen van competenties
  • aanleren en verbeteren repertoire van ( intervisie) vaardigheden

Een intervisiegroep bestaat uit maximaal 5 deelnemers

Meer weten of kennismaken?

Ik kan me voorstellen dat je meer wilt weten. Neem gerust en vrijblijvend contact met me op. Stuur me een mail voor een telefonische kennismaking of een afspraak.