Informeel sparren met collega-professionals

Vorig jaar ben ik begonnen met het organiseren van zogenaamde Ronde Tafelgesprekken. Zeg maar een soort mini-workshop. Het idee was om telkens een klein groepje professionals uit verschillende HR-omgevingen met elkaar ervaringen, meningen en inzichten te laten delen. De rode draad hou ik daarbij in de gaten.

Nou, dat heb ik geweten. Begonnen in de lente van 2021 hebben er dat jaar 6 bijeenkomsten plaatsgevonden. Weliswaar niet aan een ronde tafel, maar noodgedwongen online. Elke bijeenkomst waren er meer aanmeldingen dan plaatsen. Ik hou het bewust klein met maximaal 4 deelnemers. Zo ontstaat een fijne setting waarin iedereen de ruimte en aandacht krijgt die nodig is.

Waar gaat het over? Met wie en hoe ervaren deelnemers het?

Thema's tot nu

Als overkoepelend thema van de gesprekken stond het 'welzijn van de medewerker' centraal. Per tafelgesprek werd een onderwerp of ontwikkeling gekozen met invloed op het welzijn.

Per gesprek legde ik graag de actualiteit en nabije toekomst van een HR-gerelateerd onderwerp neer. Zo is het gegaan over de richting van HR. Wordt HR steeds meer data gedreven of is de focus op het welzijn van de individuele medewerker de weg naar arbeidstevredenheid en optimale output?

De onderwerpen bespraken we aan de hand van de 'onderzoekende dialoog'. Met open vragen dus. Daarbij keken we naar de eigen organisatie, naar het persoonlijk perspectief en de wisselwerking ertussen. Zo vormden de opinies van de deelnemers, op basis van activiteiten en positieve ervaringen, het vertrekpunt. Wat ‘goed’ gaat, is het brandpunt. Wat ‘verkeerd’ gaat krijgt geen aandacht. Zo ontstond tijd voor een verdiepende reflectie voor alle deelnemers.

Gecombineerd met een klein groepje gasten kreeg iedereen op deze manier lekker de ruimte.

Gasten

De deelnemers vormden een bont gezelschap. Uit de zorg en de overheid, de energie- en bouwsector, arbeidsbemiddeling, productie en zakelijke dienstverlening. Kortom, elke sector heeft te maken met HR-uitdagingen.

Ervaringen

“Ik was voorbereid op een pittige inhoudelijke discussie. Maar de wijze waarop vragen zijn gesteld, gaf mij de ruimte mijn overtuigingen te onderzoeken.”

“Effectief tot de kern van m’n eigen opvattingen gekomen. Zonder oordeel. Met vier deelnemers was dit ook echt een energie gevend moment. Voor herhaling vatbaar.”

“Ik wist niet zo goed wat ik kon verwachten. Maar door de gepassioneerde manier van vragen stellen door Eric en de reflectie die daarin werd gebracht, kwamen we snel tot een serieuze verdieping. Mooi gesprek waarbij ook veel gelachen werd.”

Ook komend jaar zijn de Ronde Tafelgesprekken vast onderdeel van mijn aanbod.

Wat goed is, smaakt naar meer. Elke bijeenkomst heb ik mensen op de reservelijst moeten zetten of naar een volgende Ronde Tafelgesprek moeten zetten. Elke keer was er een positieve dynamiek en leverden de gesprekken de deelnemers ook echt wat op: nieuwe inzichten, tips, bevestiging. En niet te vergeten: gezelligheid. Zelfs online.

Hoe het in 2022 gaat zien we wel. Maar dát we doorgaan is zeker. Zodra een datum bekend is, kondig ik deze altijd aan op mijn LinkedIn-pagina. Hou deze dus zeker in de gaten.

Want extra mooi aan deze gesprekken is: ze zijn supervoordelig! Een gesprek duurt ongeveer 1,5 uur. Je betaalt slechts 45 Euro. Het is toch een beetje win-win. Ik wil graag op de hoogte blijven van wat er op HR-gebied speelt bij de meest uiteenlopende organisaties. Als deelnemer spar je laagdrempelig met vakgenoten en leer je van elkaars ervaringen.

Heb je nu al vragen over de komende editie(s) of wil je op de deelnemerslijst? Neem gerust contact met me op en maak alvast kennis.