Persoonlijk leiderschap en effectiviteit

In het huidige informatietijdperk wordt veel van je gevraagd. Denk aan communicatieve vaardigheden, flexibiliteit, eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke effectiviteit. Het belang van professionele begeleidingsvormen neemt toe. Manager of uitvoerende, zeker in mensgerichte beroepen bewijst professionele begeleiding haar effectiviteit. Daar wordt immers, naast vakinhoudelijke kennis, meer van je verwacht.

Persoonlijk succes begint met ‘onbevangen waarnemen’. Niet met reageren op grond van vooringenomen, opgezet of ideologisch perspectief. Strooi niet voortdurend nieuw beleid over de medewerkers uit, maar geef hen op uitvoeringsniveau de kans om zelf vorm te geven aan hun passie en competenties. Niet heersen, maar faciliteren is mijn overtuiging. De praktijk bewijst dit.

Uitgangspunt

Voor een succesvolle organisatie zijn professionals en managers dus belangrijk. Tussen strategie en uitvoering zit vaak een grote kloof. Als manager vervul je een scharnierfunctie. Zonder jou wordt beleid niet geëffectueerd. Jij bent verantwoordelijk voor resultaten binnen een complexe omgeving en een ingewikkeld krachtenveld in een steeds veranderende context.

Juist als uitvoerende professional ben je onmisbaar. Jij realiseert output in de operations. Jij en je collega's zorgen ervoor dat de manager goede resultaten kán rapporteren. Een goede manager begrijpt dat heel goed en zal jullie die credits ook geven. Waardering smaakt immers naar meer?

Goede resultaten haal je als professional door te investeren in de kwaliteit van je persoonlijke leiderschap en je effectiviteit. Of je nou die manager bent of uitvoerend.

Mijn coaching helpt je om kennis en vaardigheden niet aan te leren als kunstjes, maar onderdeel te maken van jouw “alledaagse” gedrag.

Mijn methode: Kerngesprekken

Rode draad is het sturen én ontwikkelen van professioneel handelen in de contexten waarin situaties zich afspelen. Wat zijn problemen en dilemma’s? Wat is de verhouding tussen persoonlijke groei en leiderschap? Dit in relatie tot de taken en resultaten waar jij verantwoordelijk voor bent.

Kerngesprekken zijn hiervoor een ideaal middel. Hoe gaan die?

Vooraf bepalen we jouw doelen. Daarbij komen de volgende gebieden aan de orde:

  • Professioneel handelen en zelfsturing binnen diverse contexten;
  • Persoonlijke stijl en levensterreinen;
  • Bespreking van casussen en leerstijlen;

In meerdere kerngesprekken brengen we jouw kern (waarden) tot ontwikkeling. Altijd in relatie tot jouw persoonlijke effectiviteit en handelen. Door refelectie en verdieping neem jij je je eigen regie hierin. Je kunt het straks dus ook echt zelf.

Doordat je helder inzicht krijgt in je handelen, verbeter je duurzaam. Een proces van herkennen, erkennen, problematiseren en generaliseren.

Je brengt eigen praktijksituaties als casus in. Door die herkenbaarheid leer je sneller.

Verschillende modules kan ik als maatwerk bij de ontwikkelingsvragen toepassen. Denk aan:

  • Communicatie in balans;
  • Strategie en uitvoering door leiderschap;
  • Bedrijfseconomische inzichten;
  • Bedrijfskundige inzichten;
  • Ethische dilemma’s.

Natuurlijk kan ik in overleg ook andere modules op maat samenstellen en opnemen in een traject.

Meer weten of gewoon eens kennismaken?

Voor jou als professional en zeker voor een organisatie heeft goede coaching een breed en effectief bereik. Dat vraagt wel om commitment, dus draagvlag vanuit de top.

Ik kan me voorstellen dat je meer wilt weten.

Lees en download dan de folder 'Individuele Coaching'.

Of neem gewoon even vrijblijvend contact met me op. Stuur me een mail voor een telefonische kennismaking of een afspraak.