Methodisch met een vleug spiritualiteit

Met Itzamna verbind ik methodische onderzoekstechnieken met wat spiritualiteit. Hierdoor wordt een breder spectrum aangesproken binnen jou als persoon en jou als professional. De belangrijkste methode die ik hiervoor gebruik is die van 'kerngesprekken'.

Kerngesprekken

Bij een sessie of traject bespreken we samen eerst jouw doelstellingen. Wat zou je willen bereiken? Bijvoorbeeld:

  • Wil je werken aan je professionele handelen en zelfsturing?
  • Wil je verder groeien en leiderschap ontwikkelen?
  • Ligt de nadruk op je persoonlijke stijl en levensterreinen?

Kerngesprekken geeft aan waarom het gaat tijdens het coachings proces: de verschillende kern (waarden) van jou als coachee tot ontwikkeling brengen in relatie tot persoonlijke effectiviteit en professioneel handelen. Kortom door verdieping en vergroten van zelfsturing.

Jij staat centraal

Bij de methode van 'kerngesprekken' regisseer je in feite je eigen onderzoek en ontwikkeling. Vanuit Itzamna begeleid ik dit vooral door het stellen van de juiste vragen.

Spiritualiteit geeft nieuwe inzichten

Vanuit mijzelf en professionele ervaringen ben ik ervan overtuigd dat er een relatie ligt tussen spiritualiteit en vraagstukken over de ontwikkeling van personen en organisaties. De focus ligt niet alleen op het leren en reproduceren van kennis, maar ook op het ondergaan en ervaren van inzichten en belevingen. Spirituele onderwerpen vormen zo een toegevoegde waarde bij de trajecten.

Online mogelijkheden

Zowel de intake als de kerngesprekken kunnen ook online plaatsvinden.