De zorg loopt vast en daarmee jouw werkgeluk ook

De zorg in Nederland dreigt vast te lopen. Ben je zorgmedewerker, dan merk je dit dagelijks. Lange wachtlijsten, weinig tijd en handen aan het bed, hoog verzuim, administratieve lastendruk, uitstroom van ervaren en nieuwe collega's. Maar ook wisselend beleid, en complexe wet- en regelgeving brengen onrust. Jouw eigen(werk)geluk en welzijn staan nogal onder druk. Wij willen geen 'pleisterplak’- benadering. Maar een dialoog!

'Wij’? Ja, Ton Oude Voshaar, Eric Godschalk en Jeannet Smulders. Als gepassioneerd ‘oud’ medewerkers uit de zorg zien wij de problemen met lede ogen aan. We zien nauwelijks, geen of visieloze lange termijn oplossingen ontstaan. Maar alleen een goed onderbouwde, haalbare en motiverende langetermijnvisie geeft perspectief! Voor jou, je collega’s, de cliënten, voor iedereen!

Daarom starten we een online brainstorm waar we medewerkers uit de verschillende soorten langdurige zorg voor uitnodigen. Dus met hen die aan de bedden staan, beleidsmakers en operationeel verantwoordelijken.

Wat gaan wij eraan bijdragen?

We organiseren Online-bijeenkomsten voor (zorg)medewerkers, in de langdurige zorg (VVT, JGZ, GZ). .

De bedoeling van dit platform is niet om heel lang te blijven praten. Met jullie willen we vanuit gedegen onderzoek invloed ‘forceren’ naar de bestaande organisaties. Denk hierbij aan de verschillende werkgeversorganisaties, betrokken Ministeries etc., vakbonden, verschillende cliëntenverenigingen, ondernemingsraden maar ook de woordvoerders van politieke partijen in de Tweede Kamer.

We zoeken generieke overtuigingen en gedragskenmerken die voor jullie allemaal een basis vormen. En die gaan we samen met jou en andere collega’s uit de zorg verkennen. Daarbij zoeken we naar een visie op zorg die eenvoudiger is. Een korte doorloop en concrete stappen. Wat zijn de voor- en nadelen van de marktwerking? Wat willen we behouden en wat absoluut niet? We gebruiken elkaars netwerken om die invloed op en uit te bouwen.

Zonnebloem happy
Zorg 1
Zorg 3
Zorg 6

We nodigen jóu uit voor een brainstormsessie.

We nodigen je uit voor een brainstormsessie met als doel:

"Het ontwikkelen van een fundamentele betere invulling van de, met name, langdurige zorg. Hoe kan de medewerker op de werkvloer weer echt doen waar zij of hij vanuit het hart voor gekozen heeft? Met passie, professionele zorg geven aan cliënten!"

Een sessie die ook meteen al jouw eigen (werk)geluk en welzijn positief beïnvloedt.

Zen zon banner
Zorg 2
Zorg 4
Zorg 5

Praktische Informatie

Deze bijeenkomsten wordt gehouden in maart met uitloop naar april 2023. Een sessie duurt maximaal anderhalf uur.

Per sessie willen we tussen de 6 – 10 deelnemers uit de verschillende zorgsectoren 'aan tafel' hebben. Op die manier blijft de dialoog levendig, maar ook gestructureerd. Bovendien maakt een kleine groep het 'echte' gesprek mogelijk.

Voor wie en wanneer:

  • Zorgmedewerkers: 17 maart 2023 van 10:00 tot 11:30
  • Managers en beleidsfunctionarissen : 31 maart 2023 van 10:00 tot 11:30
  • HR-medewerkers: April 2023 (exacte datum en tijd volgen nog).

Voor elke doelgroep houden we dus een eigen online sessie.

Doe je mee?

Je doet natuurlijk op persoonlijke titel mee.

Deelname is gratis!

Neem nu contact op om je aan te melden voor een inspirerende online brainstorm. Heb je eerst nog vragen, mail ons dan:

  • Ton Oude Voshaar (email: info@itaestonline.nl)
  • Eric Godschalk (email: eric-itzamna@outlook.com)
  • Jeannet Smulders (email: info@itaestonline.nl)

Het is fijn als je mee wilt doen. Je hebt direct invloed op wat we met ons allen willen. Want hé, Zorgprofessional. Da's toch een beroep waar je trots op bent en ook gewoon mag zijn!